URL không dấu cho Xenforo 1.5

Khi sử dụng mã nguồn Xenforo làm diễn đàn thì chắc hẳn nhiều bạn sẽ gặp vấn đề đó là khi gõ tiếng việt thì url sẽ hiển thị luôn dấu tiếng việt.Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc làm SEO và nhìn URL cũng không được bắt mắt cho lắm.

Để khắc phục vấn đề này, các bạn làm như sau:

  • Bước 1: Tìm đến file /library/XenForo/Link.php
  • Bước 2: Tại file Link.php tìm đến dòng:

Sau đó chèn đoạn code này vào phía dưới và Save lại:

Như vậy là xong.Quá đơn giản.Chúc các bạn thành công.

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">