Hướng dẫn chuyển từ http sang https cho Xenforo

SSL hay HTTPS đã và đang trở thành giao thức chuẩn, khi các trình duyệt đang có những cải tiến để giúp người dùng dễ dàng phân biệt được website nào được bảo mật, website nào không. Thậm chí, Google còn ưu tiên vị trí kết quả tìm kiếm với những site có sử dụng SSL.

Ngoài ra việc chứng chỉ SSL được cấp miễn phí bởi Let’s Encrypt là một điều kiện tuyệt vời để các bạn chuyển website của mình sang sử dụng giao thức https.

Hôm nay mình xin chia sẻ một cách chuyển các diễn đàn xây dựng dựa trên mã nguồn Xenforo từ giao thức http sang https sử dụng file .htaccess.

Lưu ý: để website của bạn chạy được giao thức https thì bạn phải tiến hành cài cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel trước khi làm tiếp các bước ở bài này.

Nếu bạn nào chưa biết cách cài cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel thì có thể tham khảo tại đây.

Sau khi đã cài đặt chứng chỉ SSL trên cPanel thì các bạn tiến hành mở file .htaccess của xenforo và thay thế bằng đoạn code sau:

Các bạn nhớ thay thế chỗ “domain cua ban” thành tên website tương ứng của các bạn nhé.

Đây là chuột bạch của mình https://raovatsg.net

Chúc các bạn thành công!

admin

admin has written 103 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">