2 articles Email Marketing

Thời điểm gửi Email Marketing tốt nhất trong tuần

email marketing

Ngày nay việc sử dụng email đã ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối tượng khách hàng ở các thành phố lớn. Do đó việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ thông qua email là kênh bán hàng rất hiệu quả. Tuy nhiên khi thực hiện một chiến dịch Email Marketing bạn cần nghiên cứu…