3 articles SEO Onpage

SEO Copywriting là gì?

SEO Copywriting là một phương pháp SEO dựa trên việc biên tập và phát triển nội dung website. Người làm SEO copywriting được gọi là SEO copywriter (người viết bài và xây dựng nội dung cho website). Người này phải thực sự khéo léo trong việc chèn từ khóa vào bài viết và phân bổ…

Những điều nên và không nên làm trong SEO Copywriting

seo copyrighting

SEO Copywriting có thể là một quá trình khó khăn. Những điều bạn chắc chắn nhất nên làm để viết nội dung dễ đọc và SEO thân thiện là gì? Và, những điều bạn chắc chắn nên tránh là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày những việc nên làm và không nên làm…

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess và ngược lại

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của việc tối ưu website trong quá trình làm SEO, việc làm này giúp bạn tránh được việc trùng lặp nội dung khi website có www và không www. Lưu ý: Cách làm này chỉ áp dụng khi website của bạn chạy trên nền tảng…