Những điều nên và không nên làm trong SEO Copywriting

SEO Copywriting có thể là một quá trình khó khăn. Những điều bạn chắc chắn nhất nên làm để viết nội dung dễ đọc và SEO thân thiện là gì? Và, những điều bạn chắc chắn nên tránh là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày những việc nên làm và không nên làm trong SEO copywriting.

seo copyrighting

I. Những việc cần làm

1. Sử dụng công cụ Yoast SEO content và SEO analysis

Nếu trang web của bạn được xây dựng trên nền tảng WordPress thì hãy sử dụng Plugin SEO tuyệt vời này Yoast SEO. Plugin này sẽ làm công việc SEO Copywriting trở nên dễ dàng hơn nhiều. Công cụ này sẽ kiểm tra cả khả năng đọc cũng như khả năng thân thiện với SEO của văn bản mà bạn viết.

2. Sử dụng từ đồng nghĩa

Không sử dụng từ khóa tập trung của bạn lặp đi lặp lại nhiều lần(nhồi nhét từ khóa) vì nếu làm như vậy nội dung của bạn dễ gây phản cảm cho người đọc và quan trong hơn nữa là website của bạn sẽ bị dính thuật toán Panda. Do đó bạn nên khéo léo sử dụng từ đồng nghĩa của các từ khóa và cụm từ khóa mà bạn muốn chèn vào nội dung!

3. Cân bằng từ khóa

Cân bằng việc sử dụng các từ khóa của bạn trong suốt văn bản là điều rất quan trọng. Bạn hãy chắc chắn rằng trong bài viết nên đề cập đến từ khóa một vài lần (đừng lạm dụng nó). Thông thường, mật độ từ khóa từ 1-2% là tốt. Đừng nên đặt tất cả các từ khóa của bạn trong đoạn đầu tiên, mà hãy khéo léo đề cập đến nó một vài lần trong suốt bài viết.

4. Sử dụng liên kết nội bộ

Bạn hãy suy nghĩ về liên kết đến các bài viết tương tự khi tiến hành xuất bản nội dung. Có lẽ bài viết mới của bạn là một trong những điều tốt nhất mà bạn đã viết trong một thời gian dài. Trong trường hợp đó, hãy chắc chắn là bạn đã thêm một số liên kết đến các phần mới này trong các bài viết trước đây của bạn.

5. Sử dụng câu gọi hành động (Call to action)

Hãy csử dụng Call to action một cách rõ ràng, hợp lý và mọi người sẽ có thể bấm từ bài viết của bạn đến những nơi khác trên trang web của bạn. Điều gì làm bạn muốn mọi người làm sau khi họ đã đọc bài viết của bạn? Bạn muốn họ mua cái gì? Bạn muốn họ đọc một bài viết?

II. Những việc không nên làm

1. Viết nội dung nhàm chán

Hãy chắc chắn rằng bạn có một phong cách viết nội dung hấp dẫn cho người đọc nó. Đừng bắt đầu mỗi câu với các từ tương tự. Trộn nó lên một chút! Hãy thử thay đổi giữa các câu dài và ngắn và đoạn văn dài và ngắn. Sử dụng từ đồng nghĩa. Thêm ví dụ cũng là một cách để làm nội dung của bạn hấp dẫn hơn.

2. Quá nhiều ký tự trong một dòng

Bạn thực sự cần phải giới hạn độ dài của dòng văn bản. Chiều dài tối ưu cho mỗi dòng văn bản đề nghị nên là 50-65 hoặc 75 ký tự.

3. Nhồi nhét từ khóa

Việc nhồi nhét từ khóa sẽ làm cho bài viết của bạn thiếu tính tự nhiên và đương nhiên sẽ không hấp dẫn người đọc.

4. Tạo nội dung trùng lặp

Không bao giờ sử dụng cùng một nội dung trên trang web của bạn hai lần. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng canonical URL. Nếu không, công cụ tìm kiếm sẽ bị lẫn lộn và sẽ không biết vị trí hiển thị. Nó thực sự có thể làm hại thứ hạng của bạn. Canonical URL cho phép bạn thông báo với các công cụ tìm kiếm biết đâu là URL gốc cần Index. Đồng thời truyền toàn bộ giá trị của những URL không được index sang URL gốc. Nếu bạn làm theo cách này, xếp hạng của bạn sẽ không bị tổn hại bởi nội dung trùng lặp.

(Tham khảo yoast.com)

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">