SEO Copywriting là gì?

SEO Copywriting là một phương pháp SEO dựa trên việc biên tập và phát triển nội dung website. Người làm SEO copywriting được gọi là SEO copywriter (người viết bài và xây dựng nội dung cho website). Người này phải thực sự khéo léo trong việc chèn từ khóa vào bài viết và phân bổ mật độ từ khóa sao cho hợp lý, phải làm sao cho bài viết thực sự có sức thuyết phục và tạo ấn tượng với người đọc.

SEO Copywriting tập trung vào nội dung bài viết, lấy nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm để xây dựng và phát triển nội dung của website. Mỗi website đều có hướng phát triển nội dung khác nhau, điều này phụ thuộc vào khách hàng tiềm năng mà công ty muốn hướng tới.

Nói cách khác Seo Copywriter là người phải thực hiện các công việc về Copywriting như sau:

• Nhận và đóng góp về chiến lược content từ Seo Manager
• Nghiên cứu trends và gaps
• Sáng tạo content theo Viral flow
• Keywords seeding
• CRO bài viết
• Tracking indexing và rank position
• Chia sẻ bài viết qua cộng đồng
• Sáng tạo tit offpage lan truyền
• Tìm kiếm khai thác nguồn content độc, thành thào Google search
• Build các cộng đồng online theo target audients
• Theo dõi traffic, share , like

Lập báo cáo cho Seo Manager hàng tháng những công việc kể trên.

Khi một website được SEO Copywriting thì nó có sức mạnh canh tranh rất lớn so với những website bình thường khác. Nếu được SEO Copywriting tốt thì không những từ khóa trong website được phủ sóng và tập trung sức mạnh, mà còn thu hút được lượng lớn người dùng tự nhiên và giữ chân người dùng ở lại website lâu hơn.

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">