6 articles Sử dụng Magento

Magento: Hướng dẫn xóa thuộc tính hệ thống của Attribute

Thế mạnh của Magento đó là cho phép chúng ta tạo các thuộc tính của sản phẩm rất linh hoạt. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, chúng ta không cần đến một số thuộc tính của hệ thống như: SKU,country_of_manufacture…Vậy làm thế nào để ẩn chúng cho đỡ “rối mắt” khi đăng sản phẩm.…

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Magento

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng…