10 articles Thủ thuật Woocommerce

Hiển thị ô nhập số lượng bên cạnh nút đặt mua ở WooCommerce Shop page

show quantities next to add to cart buttons woocommerce

Mặc định ô nhập số lượng muốn mua chỉ hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm WooCommerce Product Page. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, bạn muốn hiện thị ô nhập số lượng ở ngay tại WooCommerce Shop Page để khách hàng có thể đặt hàng nhanh hơn. Ô nhập số lượng bên cạnh…

[Quản lý kho trong Woocommerce] Thay đổi cách thức kiểm tra còn hàng hoặc hết hàng

Về vấn đề quản lý kho trong Woocommerce, tính đến phiên bản Woocommerce hiện tại là 3.3.5 thì cách thức hiện thị sản phẩm còn hàng hay hết hàng căn cứ vào  “Stock Status”. Tức là khi muốn đưa một sản phẩm vào quản lý kho, khi đăng sản phẩm chúng ta sẽ phải làm…

Thay đổi thứ tự sắp xếp sản phẩm mặc định trong Woocommerce

Mặc định khi vào trang danh mục sản phẩm (Category) thì các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự Tên sản phẩm. Tuy nhiên theo mình, khi làm website bán hàng thì nên sắp xếp các sản phẩm theo ngày đăng, tức là sản phẩm nào mới nhất thì sẽ hiện thị lên đầu. Để làm…

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang Shop Woocommerce

reading setting wordpress

Theo mặc định, số lượng sản phẩm hiển thị trên các trang lưu trữ Woocommerce (Shop và Category) được kiểm soát trong cài đặt cơ bản của WordPress , giống như số lượng bài viết hiển thị trên các trang blog. Trong ví dụ này mình set hiện thị 5 bài viết trên trang blog,…

Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce

Để thay đổi số lượng sản phẩm liên quan hiện thị trong woocommerce ta thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng.

 

Hướng dẫn đổi tên Shop Page trong WooCommerce

Theo mặc định, tiêu đề của trang Shop trong WooCommerce là Products | Tên trang web. Để thay đổi tiêu đề mặc định này chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng:

Rất đơn giản. Chúc bạn thành công.

Lọc sản phẩm theo tình trạng Stock trong phần quản trị Woocommerce

woocommerce product

Mặc định trong phần quản trị sản phẩm của Woocommercce chỉ cho phép lọc theo danh mục sản phẩm như thế này(hình dưới). Vậy nếu bạn muốn quản lý kho hàng( Stock) và bạn muốn lọc xem sản phẩm nào còn hàng, sản phẩm nào hết hàng thì phải làm sao đây? Mình xin chia…

Cách bỏ danh mục cha trên URL của danh mục con trên Woocommerce

Khi sử dung Plugin Woocommerce kết hợp với wordpress để làm website bán hàng thì  có thể bạn sẽ gặp phải tình huống đó là danh mục con sẽ có url dạng như: www.mysite.com/category/guitars/electric-guitars/ điều này sẽ làm cho đường dẫn (URL) sẽ rất dài và không tốt cho SEO. Vậy làm cách nào để rút…

Bỏ bớt các field không cần thiết khi thanh toán trong WooCommerce

Mặc định trong WooCommerce khi khách hàng tới trang thanh toán (Checkout) thì hệ thống đều bắt khách phải nhập một số thông tin không cần thiết đối với người dùng Việt Nam như Address 2, Post Code, States..v..v.. Vậy làm thế nào để loại bỏ bớt các Field( trường) không cần thiết khỏi trang…