1 article Quản trị VPS

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root trên VPS Centos

Để thay đổi mật khẩu tài khoản root trên VPS chạy Centos, các bạn làm như sau: Login SSH vào VPS bằng phần mềm PuTTY với tài khoản và mật khẩu của root. Sau khi đăng nhập thành công, tại dấu nhắc lệnh gõ lệnh: passwd Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện: Changing…