1 article Seo Opencart

Xóa Category trên URL của sản phẩm trong Opencart 2.0

Mặc định trong Opencart 2.0, khi bạn vào một danh mục sản phẩm sau đó click vào sản phẩm cần xem thì bạn sẽ thấy URL sẽ rất dài và có dạng: http://tendomain/danhmuc-cha/danhmuc-con/ten-san-pham Đây là một URL dài và không tốt cho SEO. Vậy làm cách nào để rút ngắn URL để tốt cho SEO,…