Hướng dẫn chèn mã Google Analytics vào Xenforo

Chắc hẳn khi lập ra một diễn đàn thì việc chèn mã Google Analytics để theo dõi lưu lượng truy cập là điều cần thiết.

Để chèn mã Google Analytics, các bạn làm như sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics để lấy mã theo dõi(trong ví dụ này là: UA-39498833-16)
  • Đăng nhập vào phần quản trị Xenforo =>ACP(Admin Control Panel) => Options => Statistics and Metrics chèn vào như sau:

them ma GA vào xenforo

Chúc các bạn thành công!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">