Tích hợp Fanpage Facebook chat cho WordPress

Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất hiện nay, vì vậy sẽ rất tuyệt vời nếu website của bạn được tích hợp khung chat Fanpage Facebook.Điều đó sẽ làm tăng độ tương tác giữa người dùng Facebook và Website của bạn.Bạn thử nghĩ xem khi khách hàng xem sản phẩm hay trang web của bạn và họ muốn liên hệ với bạn qua Fanpage Facebook. họ sẽ không cần phải vào Facebook mà có thể gửi tin nhắn nhanh vào hộp tin nhắn tại Website. Điều tuyệt vời hơn là bạn sẽ không cần phải tốn chi phí để trả cho các plugin chat như: zopim, Subiz…mà vẫn tương tác trực tiếp được với khách hàng.

facebook live chat

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn  Fanpage Facebook Chat vào website WordPress:

Bước 1: Tạo ứng dụng chat bằng cách vào https://developers.facebook.com/apps tạo  mới ứng dụng và lấy ID cho ứng dụng Chat của mình.

facebook-chat-live-21

Bước 2: chèn đoạn code sau vào trong sau thẻ <body>

<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
(function(d, s, id) {   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];   if (d.getElementById(id)) return;   js = d.createElement(s); js.id = id;   js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=ID_Cua_Ban&version=v2.0";   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
// ]]></script>
<div class="fb-page" style="position: fixed; z-index: 9999999; right: 10px; bottom: 10px;" data-tabs="messages" data-href="Fanpage_cua_ban" data-width="250" data-height="300" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false"></div>

Bạn cần thay ID App Facebook mà bạn mới tạo ở bước 1 vào phần ID_Cua_Ban và đường dẫn Fanpage vào phần Fanpage_cua_ban ở đoạn code trên.

Trong quá trình làm nếu bạn không làm được, bạn có thể yêu cầu trợ giúp từ khung bình luận bên dưới
Chúc các bạn thành công!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

4 thoughts on “Tích hợp Fanpage Facebook chat cho WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">