Tắt tính năng tự động cập nhật của WordPress

Tự động cập nhật lên phiên bản mới là một tính năng rất hữu ích của WordPress. Các phiên bản mới cũng giống như là các bản vá lỗi, giúp gia tăng độ bảo mật, fix các lỗi xảy ra ở phiên bản trước. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc nâng cấp lên phiên bản mới sẽ bị xung đột với các theme hoặc Plugin gây ra lỗi web. Nếu như Theme hoặc Plugin của bạn vì một lý do nào đó mà không thể nâng cấp lên bản cao hơn nhằm tương thích với phiên bản wordpress thì tốt hơn hết là bạn nên tắt chức năng tự động cập nhật của WordPress. Để làm được điều đó bạn làm như sau:

Các bạn cần chèn code dưới đây vào file wp-config.php

Ngoài ra nếu bạn chỉ muốn tắt tính năng update ở Plugin hoặc Themes thì chèn đoạn code sau vào file function.php.

Tắt update Plugin:

Tắt update Theme

Tắt thông báo update

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật ngày 17/08/2016:

Cách tắt cập nhật với phiên bản 4.6

Thêm code sau vào file functions.php

 

admin

admin has written 103 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">