[Quản lý kho trong Woocommerce] Thay đổi cách thức kiểm tra còn hàng hoặc hết hàng

Về vấn đề quản lý kho trong Woocommerce, tính đến phiên bản Woocommerce hiện tại là 3.3.5 thì cách thức hiện thị sản phẩm còn hàng hay hết hàng căn cứ vào  “Stock Status”.

Tức là khi muốn đưa một sản phẩm vào quản lý kho, khi đăng sản phẩm chúng ta sẽ phải làm 03 bước:

  • Tick vào phần cho phép quản lý kho
  • Nhập số lượng sản phẩm
  • Chọn tình trạng Stock là còn hàng hay hết hàng.

Có một điều có lẽ là vô lý ở đây đó là: nếu sản phẩm có số lượng trong kho >0 thì tức là còn hàng nhưng để hệ thống hiểu được là sản phẩm đó còn hàng thì ta phải làm thêm một bước là chọn Stock Status thành “Còn hàng”.

Vậy làm thế nào để hệ thống hiểu rằng cứ sản phẩm có số lượng >0 thì có nghĩa là còn hàng. Còn việc Stock status như thế nào không quan trọng? Nếu làm được điều này thì bạn sẽ không mất thời gian cho bước cập nhật Stock Status.

Để làm được điều trên, ta tiến hành như sau:

Bạn vào plugin woocommerce, tìm file includes/abstracts/abstract-wc-product.php

Tại file này bạn tìm đến đoạn:

Và thay bằng đoạn code sau:

Chúc các bạn thành công!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 105 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">