Phân biệt VPS và Cloud VPS

Hiện nay các nhà cung cấp VPS thường đưa ra 2 loại VPS cho khách hàng lựa chọn đó là:

  • VPS thường và
  • Cloud VPS

Vậy 02 loại VPS này có điểm gì khác nhau? Và tại sao Cloud VPS lại có giá cao hơn VPS thường.

vps vs cloud vps

Về bản chất thì:

  • VPS thường: được khởi tạo và chạy trên 01 máy chủ vật lý. Như vậy 01 máy chủ vật lý có thể chia ra làm nhiều VPS.
  • Cloud VPS: Được khởi tạo và chạy trên 01 hệ thống gồm nhiều máy chủ vật lý.

Sau đây tôi xin lập một bảng so sánh giữa VPS và Cloud VPS:

Cloud Server VPS Thường
Tính sẵn sàng
– Data lưu trữ tập trung trên hệ thông Parallels Cloud Storage (PCS) phân bổ đều I/O trên các Server không lưu trên một Server vật lý
– Data được backup và sẵn sàng phục hồi
– Nếu có 1 Server vật lý bị lỗi, Cloud Server của bạn vẫn hoạt động ổn định nhờ cơ chế đồng bộ dữ liệu
Tính sẵn sàng
– VPS được khởi tạo và chạy trên 1 máy chủ vật lý
– Vào thời gian cao điểm máy chủ vật lý có thể treo dẫn đến các VPS có thể tạm ngưng hoạt động
Khả năng mở rộng
– Khả năng mở rộng là ngay lập tức khi có nhu cầu
– Hạ cấp Server khi cảm thấy không cần sử dụng nhiều tài nguyên như thế
– Khả năng sử dụng tài nguyên linh hoạt giúp tiết kiệm chi phí
Khả năng mở rộng
– Các tài nguyên được ảo hóa và cung cấp cho người dùng VPS
– Không thể nâng cấp tài nguyên lớn vì server vật lý sẽ không đủ tài nguyên cung cấp
Chi phí
– Bạn chỉ cần chi trả cho những gì bạn sử dụng (Cpu, Ram, Dung lượng,..)
– Bạn có thể nâng cấp/ ha cấp tài nguyên giúp bạn tiết kiệm được chi phí
Chi phí
– Bạn phải chi trả số tiền theo cấu hình Vps của bạn đã mua
– Việc sử dụng chung Server vật lý khiến VPS của bạn bị phụ thuộc

Kết luận: thông qua bài viết này các bạn có thể hiểu được rằng vì sao Cloud VPS có giá cao hơn rồi chứ!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">