Magento: Hướng dẫn xóa thuộc tính hệ thống của Attribute

Thế mạnh của Magento đó là cho phép chúng ta tạo các thuộc tính của sản phẩm rất linh hoạt. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, chúng ta không cần đến một số thuộc tính của hệ thống như: SKU,country_of_manufacture…Vậy làm thế nào để ẩn chúng cho đỡ “rối mắt” khi đăng sản phẩm.

Như ta đã biết, để ẩn một thuộc tính(Attribute) nào đó ta chỉ cần vào phần  Attributes-> Manage Attribute Sets rồi kéo các thuộc tính không muốn hiện thị ở phần  Groups sang phần Unassigned Attributes

drag-and

Tuy nhiên với những thuộc tính hệ thống thì ta không thể làm như cách trên được.

Do đó để ẩn được các thuộc tính hệ thống theo cách trên thì ta phải làm cho các thuộc tính đó (ví dụ: SKU…) không còn là thuộc tính hệ thống nữa. Để làm được điều đó ta phải can thiệp sâu vào trong cơ sở dữ liệu. Các thuộc tính hệ thống được quy định bời trường  ‘is_user_defined’.

Các bạn tiến hành như sau:

bước 1: đăng nhập vào phần quản lý CSDL của website.

bước 2: tìm đến bảng ‘eav_attribute’ và mở nó lên ở chế độ  Browse

bước 3: tìm đến thuộc tình muốn sửa và chọn Edit

bước 4: tìm đến trường ‘is_user_defined’ sửa giá trị từ 0 thành 1 và lưu lại.

Như vậy là bạn đã bỏ được thuộc tính hệ thống của Attribute. Công việc còn lại là bạn quay lại phần Attributes-> Manage Attribute Sets rồi kéo thả các thuộc tình cần loại bỏ sang khung Unassigned Attributes là xong.

Chúc các bạn thành công!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">