LEMP là gì?

LEMP server là một server chạy Linux, Nginx , MariaDB và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server sử dụng nền tảng Nginx thay vì Apache trên LAMP.

MariaDB là là một ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng MySQL với mục tiêu tối ưu hóa hơn và xử lý dữ liệu SQL nhanh hơn MySQL

lemp stack

Nginx là một web server nguồn mở hoạt động nhanh và sử dụng ít tài nguyên hệ thống hơn Apache. Khi ở trạng thái tải nhẹ thì sự khác nhau giữa Apache và Nginx là không đáng kể. Tuy vậy, ở trạng thái tải nặng, Nginx có thể mở rộng sao cho phù hợp và hoạt động nhanh mà không cần chiếm quá nhiều tài nguyên bộ nhớ như Apache.

Có một điều làm cho Nginx ít phổ thông hơn so với Apache chính là: Nginx chỉ thích hợp cho việc phục vụ các Server riêng, chứ không thích hợp cho Shared Hosting, với mỗi lần cấu hình Nginx lại phải load lại file config của nó trên server, người dùng nếu có quyền này chắc chắn dễ dàng làm chết cả server với hàng trăm website cùng nhau chạy.

Hơn nữa việc Nginx không hỗ trợ file .htaccess cũng là một trợ ngại đối với các bạn làm website.

Để cài đặt LEMP  bạn có thể dùng những cách sau:

  • Sử dụng Script có sẵn: Mình xin giới thiệu 01 Script mà mình đã dùng khi mới làm quen với VPS đó là HocVPS Script
  • Cài đặt Vesta Cpanel: Vesta CPanel  sử dụng đồng thời cả 2 web server: nginx và apache, trong đó nginx là frontend webserver còn apache là application webserver. Mô hình tối ưu này sẽ giúp server hoạt động hiệu quả hơn so với khi cài 1 webserver.

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">