Hướng dẫn kích hoạt File Manager trên VestaCP

File Manager là ứng dụng quan trọng giúp bạn quản lý các file của website hiệu quả và tiện lợi. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sử dụng Shared Hosting vì đã được tích hợp sẵn. Còn nếu bạn sử dụng VPS và cái VestaCP để quản trị thì mặc định sẽ không có ứng dụng File Manager.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách kích hoạt ứng dụng File Manager của chính VestaCP.

Bước 1: Đăng nhập vào VPS/Server với quyền root

Bước 2: Cài đặt Nano Text Editor bằng câu lệnh sau:

– Với Debian/Ubuntu

– Với CentOS

Bước 3: Thêm license key của File Manager vào VestaCP

Mở file vesta.confi bằng câu lệnh

Thêm code kích hoạt này vào cuối file

Sau đó bấm Ctrl + O enter để lưu lại, ctrl + X để thoát ra

Bước 4: Khởi động lại Vesta Panel, sau đó đăng nhập vào lại để xem thành quả nhé

Nếu bạn có kinh phí hãy mua để ủng hộ tác giả nhé, phí của nó là 3$ 1 tháng và 50$ vĩnh viễn

Chúc bạn thành công


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 105 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">