Hiển thị ô nhập số lượng bên cạnh nút đặt mua ở WooCommerce Shop page

Mặc định ô nhập số lượng muốn mua chỉ hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm WooCommerce Product Page. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, bạn muốn hiện thị ô nhập số lượng ở ngay tại WooCommerce Shop Page để khách hàng có thể đặt hàng nhanh hơn.

Ô nhập số lượng bên cạnh nút mua hàng ở WooCommerce Shop page trông như thế nào?

Đây là giao diện khi cho hiện thị ô nhập số lượng tại WooCommerce Shop page:

show quantities next to add to cart buttons woocommerce

Cách thực hiện

Bạn tiến hành chèn đoạn code này vào file functions.php của theme đang sử dụng:

Lưu ý

Nếu đang sử dụng theme flatsome thì bạn hãy chắc chắn rằng đã chọn hiển thị nút Add To Cart ở phần WooCommerce Shop

flatsome add to cart

Xem thêm các đoạn code Woocommerce hữu ích.


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 105 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">