Dự án SEO website về dịch vụ chuyển nhà, văn phòng

Khó khăn: Những từ khóa về dịch vụ này có độ cạnh tranh khá cao, cộng với đó là gặp phải đối thủ Taxi tải Thành Hưng đã có uy tín lâu năm về lĩnh vực này.

Đây là một website mới xây dựng và tôi mới SEO được khoảng 2 tháng. Các công việc mà tôi đã tiến hành:

  • Thực hiện tối ưu Onpage các trang, bài viết của website
  • Cập nhật nội dung(vì là website mới nên công việc này chiếm phần lớn thời gian)
  • Tương tác trên mạng xã hội: tôi chủ yếu tham gia vào các nhóm trên G+, sau mỗi bài viết mới trên website thì tôi lại post link lên các Group này với mục đích để Google index nhanh.
  • Đi backlink với số lượng tăng dần đều(đương nhiên là đảm bảo chất lượng.)

Từ khóa đang SEO:


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">