Cách thêm tiền tệ VNĐ vào Opencart

Opencart hỗ trợ rất nhiều loại tiền tệ phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Với những website bán hàng tại Việt Nam, khi mà kiểu tiền tệ chủ yếu dùng để thanh toán là VNĐ thì khi sử dụng Opencart để làm website, bạn phải thêm kiểu tiền tệ VNĐ vào gian hàng (Store) của mình.

Cách thêm như sau:

vào Admin -> Hệ Thống -> Địa Phương -> Tiền Tệ

Chọn : Thêm

them-tien-te-vnd-trong-opencart

Và điền các thông số như sau:

Tiêu đề Tiền Tệ : VNĐ
Mã : VND
Ký tự trước : Bỏ trống
Ký tự sau : VNĐ
Số thập phân : Bỏ trống
Giá Trị : 1.00000000
Tình Trạng : Bật
Lưu lại .

Sau đó vào Hệ thống = > Thiết lập => Sửa

Phần Khu vực -> Tiền Tệ các bạn chọn VNĐ


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">