Cách bỏ danh mục cha trên URL của danh mục con trên Woocommerce

Khi sử dung Plugin Woocommerce kết hợp với wordpress để làm website bán hàng thì  có thể bạn sẽ gặp phải tình huống đó là danh mục con sẽ có url dạng như:

www.mysite.com/category/guitars/electric-guitars/

điều này sẽ làm cho đường dẫn (URL) sẽ rất dài và không tốt cho SEO.

Vậy làm cách nào để rút gọn đường dẫn thành www.mysite.com/category/electric-guitars/

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng là xong

Chúc các bạn thành công!


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 105 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

One thought on “Cách bỏ danh mục cha trên URL của danh mục con trên Woocommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">