Bỏ bớt các field không cần thiết khi thanh toán trong WooCommerce

Mặc định trong WooCommerce khi khách hàng tới trang thanh toán (Checkout) thì hệ thống đều bắt khách phải nhập một số thông tin không cần thiết đối với người dùng Việt Nam như Address 2, Post Code, States..v..v..

remove-multiple-fields-from-woocommerce-checkout

Vậy làm thế nào để loại bỏ bớt các Field( trường) không cần thiết khỏi trang Checkout này?

Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn 02 cách để làm được điều này:

Cách 1: Dùng Plugin

Nếu bạn là người không chuyên về code hoặc không thích đụng vào code thì có thể sử dụng Plugin WooCommerce Checkout Manager  để bỏ bớt hoặc thêm trường(field).

Cách 2: Dùng code

Nếu như bạn không muốn sử dụng Plugin vì lo sợ làm chậm website thì bạn có thể chèn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng:

Nếu bạn muốn xóa thêm một field khác chỉ cần viết thêm một đoạn unset () nữa là được.

Danh sách các giá trị tương ứng với field bạn muốn xóa:

 • billing
  • billing_first_name
  • billing_last_name
  • billing_company
  • billing_address_1
  • billing_address_2
  • billing_city
  • billing_postcode
  • billing_country
  • billing_state
  • billing_email
  • billing_phone
 • shipping
  • shipping_first_name
  • shipping_last_name
  • shipping_company
  • shipping_address_1
  • shipping_address_2
  • shipping_city
  • shipping_postcode
  • shipping_country
  • shipping_state
 • account
  • account_username
  • account_password
  • account_password-2
 • order
  • order_comments

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">