3 cách tắt Widget dựa trên khối trong WordPress 5.8

WordPress 5.8 giới thiệu một trình chỉnh sửa widget dựa trên khối (Widgets Block Editor). Trình chỉnh sửa mới này cho phép người dùng thêm khối vào các khu vực tiện ích của họ bằng cách sử dụng giao diện trình chỉnh sửa khối quen thuộc được giới thiệu trong WordPress 5.0.

Điều này mang đến cho người dùng những cách mới mạnh mẽ để tùy chỉnh trang web của họ bằng cách sử dụng thư viện phong phú gồm các khối lõi và bên thứ ba. Các widget hiện tại và các widget của bên thứ ba sẽ tiếp tục hoạt động và có thể được sử dụng cùng với các khối.

tắt Widget dựa trên khối trong WordPress 5.8

Trình chỉnh sửa widget dựa trên khối (Widgets Block Editor) được bật trong WordPress 5.8 theo mặc định. Tuy nhiên với nhiều người mới chưa quen với kiểu thiết kế này hoặc những ai muốn quay về trình chỉnh sửa Widget cổ điển thì có thể sử dụng 03 cách sau đây:

Cách 1: Thêm vào hàm functions.php của theme đang sử dụng đoạn code sau

Cách 2: Sử dụng use_widgets_block_editor filter

Thêm vào file functions.php của theme mà bạn đang sử dụng dòng code sau:

Cách 3: Sử dụng Plugin

Nếu bạn không rành về code thì có thể sử dụng cách đơn giản hơn là cài đặt và kích hoạt Plugin này  the Classic Widgets plugin


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">