6 articles Tổng quan về VPS

LEMP là gì?

lemp stack

LEMP server là một server chạy Linux, Nginx , MariaDB và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server sử dụng nền tảng Nginx thay vì Apache trên LAMP. MariaDB là là một ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng MySQL với mục tiêu tối ưu hóa hơn…

VPS là gì?

may chu vps

VPS là từ viết tắt của cụm từ Virtual Private Server (Máy chủ ảo riêng tư) được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ…