2 articles Cài đặt VPS

Hướng dẫn cài Vesta Control Panel trên Centos 6

Mọi người khi sử dụng Hosting thì hầu như đều biết đến 02 Control Panel nổi tiếng trên Linux đó là Cpanel và DirectAdmin. Đây là 02 Control Panel tính phí nên nếu bạn muốn sử dụng chúng trên VPS thì phải mua bản quyền. Tuy nhiên có thêm sự lựa chọn khác cho các bạn…