Hướng dẫn sửa lỗi URL tiếng việt trong Magento

Khi quản trị website bán hàng sử dụng mã nguồn Magento chắc hẳn các bạn sẽ gặp phải lỗi URL Key khi Sản phẩm hoặc Danh mục có tên Tiếng Việt.

Ví dụ: “Thiết bị lưu trữ” thì nó tạo URL Key sẽ là “thi-t-b-luu-tr”. Điều này sẽ không tốt cho việc SEO website.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sửa lỗi này.

  • Đối với Product:

Bạn đi tới app->code->core->Mage->Catalog->Helper->Product->Url.php

Tìm đến  protected $_convertTable (Dòng thứ 42) và thay thế bằng đoạn code sau:

  • Đối với Category:

Bạn đi tới app->code->core->Mage->Catalog->Model->Category.php

Tìm đến đoạn public function formatUrlKey($str) (Dòng 472) thay thế bằng đoạn code sau:

Mình đã test thành công trên Magento 1.9. Chúc các bạn thành công!

 

Hướng dẫn sửa lỗi URL tiếng việt trong Magento
5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

2 thoughts on “Hướng dẫn sửa lỗi URL tiếng việt trong Magento

  1. Manh cuong says:

    Minh đang sử dụng Magento 2.1.1 nhưng làm như bạn hướng dẫn không được.

    Bạn vui lòng chỉ cho mình cách thực hiện trên Magento 2.1.2 được không.

    Cảm ơn bạn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">