Hướng dẫn cài Vesta Control Panel trên Centos 6

Mọi người khi sử dụng Hosting thì hầu như đều biết đến 02 Control Panel nổi tiếng trên Linux đó là Cpanel và DirectAdmin. Đây là 02 Control Panel tính phí nên nếu bạn muốn sử dụng chúng trên VPS thì phải mua bản quyền.

Tuy nhiên có thêm sự lựa chọn khác cho các bạn đó là sử dụng các Control Panel mã nguồn mở miễn phí.Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Vesta Control Panel(VestaCP) trên VPS của Vultr chạy Centos 6

Lưu ý: Hiện tại Vesta CP chưa hỗ trợ Centos 7

Xem thêm: Top Control Panel miễn phí dành cho VPS nên dùng

vesta-cp

Trước khi bước vào cài đặt VestaCP thì yêu cầu:

  • VPS phải còn “sạch”, chưa cài đặt bất kỳ LAMP or LEMP
  • Đăng nhập vào VPS với quyền root.

Cài đặt Vesta CP

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chạy dòng lệnh sau

Bạn sẽ được nhắc nhở để nhập một địa chỉ email hợp lệ. Hãy nhập cẩn thận vì bạn sẽ không được nhắc nhở để xác nhận nó.

Sau khi nhập địa chỉ email, trình cài đặt sẽ được tải các chương trình sau vào VPS của bạn:

  • PHP
  • Apache
  • Nginx
  • Bind DNS
  • Exim Mail Server
  • Dovecot IMAP/POP3 Server
  • MySQL
  • VSFTPD

Truy cập Vesta CP

VestaCP mặc định chạy trên cổng 8083. Do đó bạn có thể đăng nhập bằng cách truy cập https: // IP của VPS: 8083 với username và password của tài khoản root.

Như vậy là chúng ta đã cài xong VestaCP trên VPS chạy Centos. Và đây là giao diện của nó.

vesta control panel

Ps: Tôi sẽ viết một bài hướng dẫn sử dụng VestaCP trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn cài Vesta Control Panel trên Centos 6
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

One thought on “Hướng dẫn cài Vesta Control Panel trên Centos 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">